जुळले प्रेमाचे नाते-भाग-८५।। Hemangi Sawant द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

जुळले प्रेमाचे नाते-भाग-८५।।

Hemangi Sawant द्वारा मराठी कादंबरी भाग

आईची सकाळपासुन लगबग चालु होती.. "अग प्राजु उठ ना...!!" अशी ओरडतच ती माझ्या रूममध्ये आली. पण येताच मला तय्यार बघुन खुश ही झाली.. "नशीब माझं तू तरी तय्यार बसली आहेस. तुझे बाबा कधी तय्यार होतील काय माहीत..." अस बोलतच ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय