सौभाग्य व ती! - 9 Nagesh S Shewalkar द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

सौभाग्य व ती! - 9

Nagesh S Shewalkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

९) सौभाग्य व ती ! बाळूच्या लग्नाला निघालेल्या नयनची बस तिचे सासर सोडून माहेराकडे धावत असताना गावाशेजारी असलेली नदी नयनच्या दृष्टीस पडली. नदीचे पाणी कसे उत्साहाने, वेगाने खळाळ करीत वेगळ्याच ओढीने सागराकडे धावत होते. नयनच्या मनातील विचारही त्याच ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय