कादंबरी- जिवलगा -भाग - ४० वा Arun V Deshpande द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

कादंबरी- जिवलगा -भाग - ४० वा

Arun V Deshpande द्वारा मराठी कादंबरी भाग

कादंबरी – जिवलगा बाग -४० वा --------------------------------------------------- माणसाच्या स्वभावाची एक गंमत असते ..’त्याच्या मनातल्या ..त्याने ठरवून ठेवलेल्या गोष्टी ज्या अगदी स्वप्नवत वाटणाऱ्या असतात ,..’ नेमक्या अशा गोष्टी कितीही ठरवून ठेवलेल्या असल्या तरी त्या पूर्ण होण्यासाठी ..त्या पूर्ण करण्यासाठी आपल्या ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय