मायाजाल -- ३२ Amita a. Salvi द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

मायाजाल -- ३२

Amita a. Salvi मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी कादंबरी भाग

मायाजाल-- ३२प्रज्ञा सुन्न होऊन ऐकत होती. अनपेक्षितपणे इंद्रजीतचं सत्य स्वरूप तिच्या समोर येत होतं----इंद्रजीतचा फोन स्पीकरवर होता; त्यामुळे सुजीतचं बोलणंही प्रज्ञाला स्पष्ट ऐकू येत होतं,"पण तू सूझीशी फोनवर बोलणं का टाळतोस? इथे

इतर रसदार पर्याय