मुलगी होणं सोपं नाही - 4 - बाबांच्या नावाची कमी.. Vrushali Gaikwad द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

मुलगी होणं सोपं नाही - 4 - बाबांच्या नावाची कमी..

Vrushali Gaikwad द्वारा मराठी कादंबरी भाग

संध्याकाळी सात वाजायला आले होते, मी अणि माई वाटेकडे डोळे लावुन बसलो होतो. तेवढ्यात समोरून ताई आणि आजी येताना दिसल्या.. त्यांना दोघींना बघुन माई धावत घरात गेली आणि ग्लासमध्ये पाणी घेऊन आली. चिऊ, "काय गं अशी दरवाजात बसलेस??"काही नाही ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय