गुरु चांगला असावा Ankush Shingade द्वारा नियतकालिक मराठी में पीडीएफ

गुरु चांगला असावा

Ankush Shingade मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी नियतकालिक

9. गुरु चांगला असावा आम्ही शाळेत जातो. अभ्यास करतो. आम्हाला आनंद वाटतो. आवडही वाटते. शिकावेसे वाटते. कारण आम्हाला आमचा शिक्षक आवडतो. हवाहवासा वाटतो. कारण तो चांगला असतो. आम्ही निरीक्षणातून शिकत असतो. वावरत असतो. गुरूचं जेव्हा आम्ही निरीक्षण करतो, तेव्हा ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय