त्याचा बाप Sanjeev द्वारा थरारक मराठी में पीडीएफ

त्याचा बाप

Sanjeev द्वारा मराठी थरारक

बाप दार उघडलं तेव्हा जगदीश समोर उभा होता, बरोबर एक लहान सा मुलगा, त्याच नाव "कैलास" होत ,माझ्या मते ८ १० वर्षाचा असेल , मळकट कपडे, विस्कटलेले केस, फाटक्या चपला. "साहेब, माजीवाड्या पाशी रस्त्यावरुन चालला होता रडत रडत , ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय