अधुरे -प्रेम (पुर्नजन्म)भाग १ ला ? भाग्यश्वर पाटील द्वारा थरारक मराठी में पीडीएफ

अधुरे -प्रेम (पुर्नजन्म)भाग १ ला ?

भाग्यश्वर पाटील द्वारा मराठी थरारक

जर कथा लिहायची म्हटली तर सर्वच प्रेमावरती लिहतात असे नाहीये,त्यामुळे मी काहीतरी नवीन घेऊन आलोय ह्या कथेमध्ये ,,,,,,चला मुख्य कथेपासून सुरुवात करू, ब्राईट फ्युचर (कोकण) कॉलेजमध्ये नवीन सत्र सुरू झाले आहे. नवीन विद्यार्थी प्रवेशासाठी आले होते.पण यावेळी दरवर्षीपेक्षा वातावरण ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय