ती कोजागृती पौर्णिमा (भाग-चार) Dhanshri Kaje द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

ती कोजागृती पौर्णिमा (भाग-चार)

Dhanshri Kaje द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

पानांची सळसळ होत असते. सगळीकडे दाट अंधार पसरलेला असतो. आणि अचानक वारा सुटू लागतो. इकडे सौरभचा गृप कब्रस्तानातील पौर्णिमाची कब्र खोदत असतात. तेवढ्यात बाजूच्याच कब्रितुन एक हात बाहेर येतो. ते सगळे अजुन घाबरतात आणि एक फूट मागे सरकतात तेवढ्यात ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय