हरवलेले प्रेम........#४२. Khushi Dhoke..️️️ द्वारा सामाजिक कथा में मराठी पीडीएफ

हरवलेले प्रेम........#४२.

Khushi Dhoke..️️️ मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी सामाजिक कथा

................ .............. ....... ....... सकाळी........ रेवा उठून बघते तर काय....?? ऋषी बेडवर नसतो...... ती अंघोळ वगैरे करून खाली त्याला शोधते..... पण, तो कुठेच नसतो..... ती सगळीकडे शोधून, हॉल मध्ये येऊन बसते....तो कुठेच नसतो.......? बाबा : "बेटा.....काय झालं...इतकी... टेन्शनमध्ये का ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय