उषा लता द्वारा महिला विशेष मराठी में पीडीएफ

उषा

लता द्वारा मराठी महिला विशेष

उषा "या संपल्या का सुट्ट्या? आलातं का फिरून?" "फिरून नाही गं हनिमूनला जाऊन."उशी खट्ट्याळ हसतं उद्गारली . गेल्या तीन -चार वर्षापासूनचा आमचा लोकलचा ग्रूप.आमच्या ग्रूपचं सगळं काही ठरलेलं असायचं. म्हणजे बसन्याची जागा ,साजरे करायचे सण,-वार,सुख-दुःख.एवढचं नाही तर ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय