दुभंगून जाता जाता... - 7 parashuram mali द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

दुभंगून जाता जाता... - 7

parashuram mali द्वारा मराठी कादंबरी भाग

7 आजी – आजोबा हे जग सोडून गेल्यानंतर जाधव सरांनी एक पालक या नात्याने माझ्यासाठी जे काही करायला लागतं ते सर्व केले. शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या ओळखीच्या लोकांना भेटून पुन्हा मला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मी शिकावं,मोठं व्हावं ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय