सुवर्णमती - 1 Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar द्वारा कादंबरी भाग में मराठी पीडीएफ

सुवर्णमती - 1

Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar द्वारा मराठी कादंबरी भाग

उपोद्घात / पूर्वपीठिका 1 गंगानगरीच्या राजदरबारात अस्वस्थ शांतता पसरली होती. काही दिवसांपूर्वी हेर खबर घेऊन आला होता. शेजारच्या पंचमनगरी राज्याने गंगानगरीवर आक्रमण करण्याची तयारी सुरू केली होती. गंगानगरीचे सैनिक प्राण पणाला लावून झुंजले असते पण ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय