माझी आई Rahul द्वारा काहीही मराठी में पीडीएफ

माझी आई

Rahul द्वारा मराठी काहीही

**माझी आई**"आई "ह्या शब्दात पूर्ण ब्रम्हांड सामावलेल आहे.... स्वामी तिन्ही जगाचा "आई"विना भिकारी हेच काय ते परम सत्य....जगाच्या आधी (9महिने ) पहिला सहवास "आई ", पहिला श्वास "आई ", जन्माला येण्याचा ध्यास "आई ", जन्माला आल्यानंतर इवलुश्या केविलवाण्या नजरेत ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय