तुझी माझी यारी - 20 vidya,s world द्वारा महिला विशेष मराठी में पीडीएफ

तुझी माझी यारी - 20

vidya,s world मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी महिला विशेष

शितल ने अंजली ला व केशव ला सरु बद्दल सांगायला सुरू केलं. शितल : हरीश दादा वहिनी वर नेहमीच शक घ्यायचा..वहिनी ने कोणाशी बोललेल त्याला पटायचं नाही..तो नेहमी वहिनी ला छोट्या छोट्या कारणा वरून मारायचा..वहिनी खूप रडायची माझ्या जवळ ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय