एक रहस्य आणखी.. - भाग 1 Nikhil Deore द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

एक रहस्य आणखी.. - भाग 1

Nikhil Deore मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

रेवती रक्ताळल्या डोळ्यांनी समोर येत होती... हातात असलेला धारदार चाकू विजेसारखा लख्ख चमकू लागला होता...रोहनच्या कानात कुठूनतरी जोरदार नगाड्यांचा आवाज घुमत होता..वाऱ्यांचा सन.. सन आवाजही आता त्याला स्पष्ट ऐकू येत होता जणू तो काही सांगत आहे असेच त्याला भासत ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय