मंतरलेली थंडी Kaushik Shrotri द्वारा थरारक मराठी में पीडीएफ

मंतरलेली थंडी

Kaushik Shrotri द्वारा मराठी थरारक

रात्रीचे १०.०० वाजले होते.हुडहुडी थंडीची नुकतीच सुरवात झाली होती.कधीच थंडी चा फारसा लवलेश ही नसलेल्या वस्त्रनगरी इचलकरंजी मध्ये थंडी चे जोरदार आगमन झाले होते.रस्त्यांवर जागोजागी शेकोटी करून नागरिक ऊब मिळवत होते.गरमागरम पोहे आणि चहाचा आस्वाद घेण्यासाठी कॉलेज चे विद्यार्थी ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय