फसवणूक - 1 लता द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

फसवणूक - 1

लता द्वारा मराठी लघुकथा

फसवनूक. भाग १ला आज सकाळी सकाळीचं काँलेजला जायच्या आगोदर अण्णांचे म्हणजे माझ्या वडीलांचे सहकारी आमच्या घरी आले.म्हणाले"सर,न बोलावता आणि पूर्व सुचना न देताचं आलोय.थंडीचा, वहिणींच्या हातचा आल्ल घालून केलेला चहा प्यावां आणि तुमच्यासोबतच काँलेजला जावं असं वाटलं.म्हणून आलो.चालेल ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय