सावली.... भाग 20 Bhagyshree Pisal द्वारा कादंबरी भाग मराठी में पीडीएफ

सावली.... भाग 20

Bhagyshree Pisal द्वारा मराठी कादंबरी भाग

नेत्रा चे ऐक ओठ एका बाजूने वरती सरकला.आणी ऐक कूच्कट हास्य उमटले .आणी ती सावकाश पावले टाकत जयंता च्या दिशेने येऊ लागली.ओरडणे सठि जयंत ने तोंड उघडले पण त्यच्या तोंडातून शब्दच फुटत नव्हते.त्याची भीती ने वाचा बसली होती .नेत्रा ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय