शिकार संदिप खुरुद द्वारा थरारक मराठी में पीडीएफ

शिकार

संदिप खुरुद मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी थरारक

आई-वडीलांचा एकुलता एक मुलगा असल्यामुळे बाजीरावाचे घरात खुपच लाड झाले होते. तो पंचवीस वर्षाचा झाला तरी त्याचे आई-वडील त्याला लहान मुला सारखचं सांभाळत होते. गावातील सगळया वाडयांमध्ये शोभून दिसणारा भव्य चिरेबंदी वाडा, पस्तीस एकर बागायती जमीन, तालुक्याला प्लॅाटींगमध्ये गेलेली ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय