प्रेमाचा चहा नसलेला कप आणि ती - १८. Khushi Dhoke..️️️ द्वारा प्रवास विशेष मराठी में पीडीएफ

प्रेमाचा चहा नसलेला कप आणि ती - १८.

Khushi Dhoke..️️️ मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी प्रवास विशेष

आजी, आजोबा घरी येतात........ जया आतून पिण्यासाठी पाणी एका ट्रेमध्ये घेऊन येते...... सगळे हॉलमध्ये बसले असतात..... आजोबा : "अरे वाह..... डेकोरेशन तर एकदमच भारी......???"     संजय : "सचिन आणि सल्लू दोघांनी खूप मेहनत घेतली रे बाबा.....☺️☺️" ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय