प्रेमाचा चहा नसलेला कप आणि ती - २६. Khushi Dhoke..️️️ द्वारा प्रवास विशेष मराठी में पीडीएफ

प्रेमाचा चहा नसलेला कप आणि ती - २६.

Khushi Dhoke..️️️ मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी प्रवास विशेष

सकाळी....... आजी : "संजू बेटा मेहंदी नंतर लगेच संगीत साठी डेकोरेशन करून घे म्हणजे, संगीत दुपार नंतर सुरू करता येईल.....?" संजय : "सांगितलं आहे आई..... रात्री सगळं सामान येईल.... नंतर उद्या पहाटेच डेकोरेशन करतील ते.....☺️" आजी : "मेहंदीचं तर ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय