सोबत संदिप खुरुद द्वारा थरारक मराठी में पीडीएफ

सोबत

संदिप खुरुद मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी थरारक

सोबत शशीने रात्रीचे जेवण पावणे दहा वाजता उरकले. . तो ओ ओढण्यासासि .तो बसस्टँडजवळच्या पक्याच्या टपरीकडे आला.हिवाळा असल्यामुळे सगळीकडे सामसूमच होती. टपरीजवळकोणी अनोळखी दोघेजण उभेहोते,तेही लगेच गेले. तेवढयात एक बस आली.रात्री बसस्टँड मध्ये प्रवासी नसल्यामुळे ड्रायव्हरने बस आतमध्ये ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय