माकड आणि हत्ती शितल जाधव द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

माकड आणि हत्ती

शितल जाधव द्वारा मराठी लघुकथा

1.माकड आणि हत्ती जंगलाबाहेर तलाव होता. त्या तलावात रोज एक हत्ती आंघोळ करायला यायचा. त्याच नाव गजु होत. त्या तलावाजवळ भरपुर झाडे होती. त्या झाडावर पक्षी, खारूताई आणि निलू माकड राहत असे. गजु हत्ती पाण्यात मनसोक्त बसायचा. सोंडेने अंगावर ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय