प्रेमाचा चहा नसलेला कप आणि ती - ३१. Khushi Dhoke..️️️ द्वारा प्रवास विशेष मराठी में पीडीएफ

प्रेमाचा चहा नसलेला कप आणि ती - ३१.

Khushi Dhoke..️️️ मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी प्रवास विशेष

तिकडे जॉली एका सुमसान जागी पोहचते...... तिथे तिला एक एजेड लेडीज भेटते...... जॉली जाऊन तिला जोरात मिठी मारत.......? जॉली : "नॅन्सी....?? कली....??" नॅन्सी : "डोन्ट वरी जॉली बेबी..... आपलीच चूक झाली जे आपण त्या नालायक यशराजला ओळखू शकलो नाही.....? ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय