लघुकथाए - 4 - गण्या, मनी आणि जांभूळ Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

लघुकथाए - 4 - गण्या, मनी आणि जांभूळ

Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी लघुकथा

गण्या जागा झाला दचकून, घंटेच्या आवाजाने. क्षणभर कळेना त्याला, कुठे आहे ते! मग हळूहळू जाग आणि आठवण एकत्रच आली. काल संध्याकाळी पोलीस त्याला इथे सोडून गेले. ‘बा नं टांगलं सोत्ताला, आन् दोन दिसांनी आय पोलीस ठेसनात, मंदी आनी मला ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय