वाचलास रेsssss वाचलास ! - 9 - शेवटचा भाग siddhi chavan द्वारा भयपट गोष्टी मराठी में पीडीएफ

वाचलास रेsssss वाचलास ! - 9 - शेवटचा भाग

siddhi chavan मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

"सायब जरा इचार करा, काय बी लिवू नका. ती तुम्हाला हात लावू शकत नाय, काय तरी ताकद हाय तुमच्यात. नायतर तीनं आत्तापर्यंत तुम्हाला मारलं बी असत नाय." कोपऱ्यात फटफटीच्या तुकड्यांच्या मागे घाबरून लपलेला बन्या उठून उभा राहिला होता. ढाब्यावर ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय