भावाचा धोंडा बाळकृष्ण सखाराम राणे द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

भावाचा धोंडा

बाळकृष्ण सखाराम राणे मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी लघुकथा

भावाचा धोंडादिपक भाऊबिजेसाठी बहिणीकडे कोकणात आलाहोता. सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोलीच्या पायथ्याशीअसलेल्या एका सुंदर खेडेगावात त्याच्या बहिणीचे सासरहोते. सभोवताली सह्याद्रीच्या डोंगररांगा----मध्ये खोलगटजागेत वसलेल गाव---मोकळे वातावरण व सतत वाहणाराहलका वारा.इथली हवा स्वच्छ व प्रसन्न होती.गावात पाऊलटाकताच दिपकच्या अंगात उत्साह संचारला--मन प्रसन्नझाले.परिसर हिरवागार ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय