बावरा मन - 9 - South Seap Pearl Necklace Vaishu mokase द्वारा प्रेम कथा मराठी में पीडीएफ

बावरा मन - 9 - South Seap Pearl Necklace

Vaishu mokase मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी प्रेम कथा

सकाळी सियाला जाग आली तेव्हा ती अंकितच्या मिठीत होती... त्याच्या चेहेऱ्यावर आनंद दिसत होता... कालची रात्र आठवून तिच्या गालावर लाजेची लाली चढली... ती उठायला बघते तर अंकितच्या हातांचा तिच्या कमरेभोवती विळखा होता.. हळुच त्याचा हात बाजूला करून ती पटकन ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय