पूर्तता बाळकृष्ण सखाराम राणे द्वारा लघुकथा मराठी में पीडीएफ

पूर्तता

बाळकृष्ण सखाराम राणे मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी लघुकथा

पूर्तता माणसांनी तुडुंब भरलेल्या त्या हाॅलमध्ये पाऊल ठेवताच माई थोड्या बावरल्या---तेवढ्याच गहिवरल्यासुध्दा.आपल्या मुलाच्या कर्तुत्वाचा त्यांना अभिमान वाटला.नाहीतरी आपण कोण?कुठल्या?आज आपली ओळख आहे ती पुरूषोत्तम दळवीची आई म्हणून!होय!' जन्मदात्री आई ' बस्स एवढेच ! माईंना थोडा विषादही वाटला.आज त्यांचा साठावा ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय