दीन-दलितांचा त्याग महापर्वतावानी ADV. SHUBHAM ZOMBADE द्वारा कविता मराठी में पीडीएफ

दीन-दलितांचा त्याग महापर्वतावानी

ADV. SHUBHAM ZOMBADE द्वारा मराठी कविता

दीन-दलितांचा त्याग महापर्वतावानी अमानवतेच्या काळोख्यात अखंड ज्वलंत मशाली । दीन-दलितांच्या खांद्यावरतीसारी मशाली आमुच्या आधारी । मशाली खालचा अंधार आमुच्यावरती जाणिले आम्ही ती जबाबदारी आमुच्या खांदी । मशाली सोडता मानवता जायीमानवता ही दीन-दलितांनी तारली । ज्ञान आणि सत्ता-संपत्ती ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय