गुंजन - भाग २१ Bhavana Sawant द्वारा महिला विशेष मराठी में पीडीएफ

गुंजन - भाग २१

Bhavana Sawant मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी महिला विशेष

भाग २१."आई? त्या इथे कसे काय?त्या घरात असताना तुम्ही अस करत होतात? त्यांनी पाहिलं ना तर माझ्याबद्दल गैरसमज करतील. लाज वगैरे सोडून मी अस किस केलं तुम्हाला. ओ गॉड वेद तुम्हाला आधी सांगता येत नव्हतं का? त्यात माझी साडी ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय