भेटली तू पुन्हा... - भाग 3 Sam द्वारा प्रेम कथा मराठी में पीडीएफ

भेटली तू पुन्हा... - भाग 3

Sam द्वारा मराठी प्रेम कथा

" मुलांनो हळूहळू उतरा. आणि एकमेकांचा हात धरून दोघे दोघे रांगेत उभे राहा" अन्वी व मस्के मॅडम मुलांना बस मधून खाली उतरवत त्यांना इन्स्ट्रक्शन देत होत्या. म्हेत्रे व सावंत मॅडम पुढे मुलांना घेऊन जात होत्या. गोखले सर उगीचच अन्वी ...अजून वाचा


इतर रसदार पर्याय