Atkary - 3 books and stories free download online pdf in Marathi

अतर्क्य भाग ३

लग्न सुरळीत झाले.

संपूर्ण कार्यक्रमात निधी आणि प्रिया दोघींचे डोळे सारखे भरून येत होते .

जड अंतःकरणाने दोघींनी एकमेकींचा निरोप घेतला .

फोन होतेच की संपर्कासाठी ..

आणि मांडव परतणीसाठी प्रिया माहेरी येणारच होती काही दिवसासाठी .मग भेट होणारच होती .

हनिमुनसाठी नवीन जोडी मनालीला गेली होती .

समित खुप उत्साहित होता .

बरेच प्लान होते मनात त्याच्या .

पण गेल्यावर एक दिवसभर प्रिया उदासच राहिली होती .

कदाचित थकली असेल म्हणून समितने काहीच फोर्स नाही केला .

बाहेर फिरायला गेले तरीही प्रिया बळेबळे सगळे रेटत होती असे वाटले समितला

दुसर्या दिवशी रात्री जेवण झाल्यावर दोघे थोडे फिरुन आले आणि खोलीत परतले .दार लाऊन समितने प्रियाला जवळ ओढले .

तिच्या कानात कुजबुजला “ प्रिया किती मस्त दिसते आहेस .

मला खुप आवडली आहेस तु .मला तुझ्यात पुर्ण विरघळून जायचे आहे .

कीती “धुंद” आहे मौसम त्यापेक्षा धुंद करणारे तुझे “रूप” आहे ग “

प्रिया समितच्या मिठीत आली पण त्यात फार जोर नव्हता ..

समितने तिचे ओठ ओठात घेऊन तिचे दीर्घ चुंबन घेतले ..

इथे मात्र प्रियाचा थोडासा प्रतिसाद होता .

हलके हलके प्रिया गरम होत होती ..

बेडवर प्रियाचा अनावृत्त देह पाहुन समित वेडावला ..

स्वताचे कपडे काढुन तो प्रियाच्या अंगावर झेपावला ..

प्रियाचे डोळे बंद होते ..

आत्तापर्यंत बरी साथ देणाऱ्या प्रियाने अचानक समितला अंगावरून दूर ढकलले “प्लीज सोड मला समित ..असे म्हणून ती दूर झाली ..

आणि स्वतःला तिने बाथरूम मध्ये बंद केले ..पुर्ण कपडे घालूनच ती बाहेर आली ..

समितला काहीच समजेना काय झाले हीला अचानक ..

“प्रिया काय झाले माझे काही चुकले का “

यावर काहीही उत्तर न देता प्रिया गुडघ्यात तोंड घालुन मुसमुसून रडु लागली .

यानंतर तिने समितच्या एकाही प्रश्नाला उत्तर दिले नाही .

शेवटी कंटाळून समित तिच्याकडे पाठ करून झोपी गेला .

नंतरचे दोन तीन दिवस हेच चालु राहिले .

दिवसा सगळे ठीक असायचे रात्री मात्र पुर्ण “असहकार “...

बर त्याचे कारण विचारले तर चिडीचूप.

काय कराव असा विचार करून समितचा मेदू थकुन गेला .

तशात प्रियाचा स्वभाव गरीब होता आणि समितचे तिच्यावर प्रेम असल्याने तो तिच्यावर रागावू शकत नव्हता .

आणि त्या हॉटेलमध्ये लोकांसमोर तमाशा करण्यात काहीच अर्थ नव्हता .

ठरलेले चार दिवस नाईलाजाने तिथे राहून अखेर दोघे बाहेर पडले

हनिमुन दौरा एकदाचा आटोपला आणि जोडी स्वगृही परत आली .

नंतर दोन तीन दिवस असेच गेले

दिवसभर सगळे बरे असे रात्र झाली आणि सेक्स चा विषय आला की प्रियाचे रडणे सुरु होई .

संसार सुरु होण्यापुर्वी प्रियाच्या माहेरून तिला माहेरी पाठवण्याविषयी विचारणा झाली .तसे रितीप्रमाणे पाठ्वावेच लागणार होते .

तिला न्यायला तिची मावशी आली होती .

अतिशय आनंदाने प्रिया माहेरी गेली .

चार पाच दिवसांनी तिच्या वडीलाच्या सोबत ती परत आली .

वडील राहिले चार पाच दिवस ,त्यांच्यासोबत नागपूर दाखवायला समित पण प्रिया सोबत गेला होता .

सासरे खुप खुष होते जावयावर ,लेकीला उत्तम स्थळ मिळाल्याचे सतत सांगत होते .शिवाय प्रियाने पण माहेरी समितचे खुप कौतुक केले होते म्हणे !!.

प्रियाचा मुड खरोखर बदलला होता .

समितशी बोलताना तिच्या नजरेत खुप प्रेम दिसत होते .

माहेरचे किस्से ,निधी सोबत केलेली मज्जा भरभरून सांगत होती .

समितला वाटले बरे झाले ,कदाचित तिकडुन आल्यावर “फ्रेश” झाली असेल.

आता आजपासुन जोडीचा खरा “संसार “सुरु झाला .

पुढील महिन्यात समितच्या घरी दिल्लीला जायचे पण ठरले .

दोन तीन दिवस समित फार बिझी होता सुट्टी झाल्याने कामे पेंडिंग होती .

शिवाय परदेशातुन काही डेलिगेट्स पण आले होते ..

घरून निघताना प्रियाने केलेंला चविष्ट ब्रेकफास्ट खाऊन समित कारखान्यात जात होता.

प्रिया सुगरण होती चांगलीच ..!!

घरी जायला पण खुप उशीर होत होता त्यामुळे प्रियाशी एकांतात भेट होत नव्हती .

आज मात्र काही झाले तरी प्रियाची कळी खुलवायची असे समितने योजले होते

एक मस्त लालभडक गुलाबांचा गुच्छ घेऊन समित घरी गेला .

बेडरूम मध्ये जाताच त्याने प्रियाच्या अंगावर गुलाबाच्या फुलांची उधळण केली .

प्रिया अगदी मोहरून गेली ..लगेच समितने तिला बाहुपाशात ओढले .

काही वेळ उन्मादात गेला ..प्रियाचे पण सहकार्य होते असे वाटत होते .

पण नंतर लगेच प्रियाने “नको नको प्लीज सोड मला ..असे म्हणत स्वतःला सोडवून घेतले आणि बाथरूम मध्ये बंद करून घेतले .

कपडे घालून बाहेर आल्यावर नेहेमीसारखे तिचे रडणे सुरु झाले .

आता मात्र समित खुप रागावला ,

हे काय चाललेय त्याला समजेना .

नाईलाजाने तो बाहेर जाऊन झोपला .

दुसर्या दिवशी त्याने जंग जंग पछाडले पण प्रियाने काहीही उत्तर दिले नाही .

समितचा स्वभाव “मवाळ” होता त्यामुळे तो प्रियाला मारू पण शकत नव्हता काहीच बोलत नसल्याने तिच्या असहकाराचे नेमके कारण समजत नव्हते .

हिच्यात काही “दोष “ आहे की काय ..

हिला सेक्सची इतकी भीती का वाटतेय ..

तुला भीती वाटतेय का असे विचारले तर काही बोलत पण नव्हती

फक्त डोळे भरून यायचे तिचे ..

हीच्या मनाविरुद्ध हे लग्न झाले होते की काय ?

बाहेर हीचे आधीच काही “प्रकरण “ होते की काय ?..असे विचार त्याच्या मनात येत होते .

ज्याचे कोणतेच उत्तर प्रियाकडून मिळत नव्हते

लग्नाला पंधरा दिवस तर झाले होते त्यामुळे याविषयी तो सुदिपकडे मोकळेपणाने बोलु पण शकत नव्हता .

दिवस नेहेमीसारखे जात होते .

प्रिया आपल्या इतर कर्तव्यात कुठेही चुकत नव्हती .समितशी इतर वेळेस व्यवस्थित बोलत होती.

पण रात्री मात्र जास्त जवळ येऊ देत नव्हती .

शेवटी कंटाळुन समितने वेगळ्या बेडरूममध्ये झोपणे सुरु केले .

खुप विचार करून त्याने ठरवले पुढील महिन्यात दिल्लीला गेल्यावर आईकडुन याचा काही “तोडगा” मिळतो का पहायचे.

कींवा लागली तर यासाठी सुदीप आणि रियाची मदत घ्यायची.

एके दिवशी समित घरी आला तेव्हा प्रिया खुप आनंदात होती.

कारण विचारताच तिने सांगितले की निधी नागपुरला येणार होती खास तिला भेटायला..पुढल्या आठवड्यात आणि राहणार होती एक आठवडाभर .

तिच्या सोबत काय काय मजा करायची याचे “प्लान” चालु झाले होते तिचे

समितला बरे वाटले आणि त्याने ठरवले की आता या वेळेस निधीशीच या गोष्टीची सल्ला मसलत करायची .

प्रियाची ती “खास “मैत्रीण” असल्याने या गोष्टीची ती नक्की “उकल” करू शकेल

अखेर तो दिवस उजाडला .प्रिया खुप आनंदात होती .

निधीसाठी तिने सकाळपासुन खपून जेवायचे बरेच प्रकार केले होते.

घरभर सुगंधी फुले ठेवली होती ..घर छान सजवले होते .

सुमित नेहेमीप्रमाणे कारखान्यात निघाला .

“प्रिया भेटूया संध्याकाळी सगळी ,

मग जाऊ कुठेतरी जेवायला ओके ?”

प्रियाने हसुन त्याला निरोप दिला .

दुपारचे चार वाजले तेव्हा सुमितचे काम आवरत आले होते .

मग त्याने ठरवले मस्त मिठाई घेऊन लवकरच घरी जाऊ ..

आणि प्रियाला छान “सरप्राईज” देऊया

जवळच्या मार्केट मधुन एक संत्रा बर्फीचा खोका त्याने विकत घेतला .

घरी पोचला तेव्हा दार बंद होते ..

त्याने खिशातुन त्याची किल्ली काढली आणि आवाज न करता दार उधडले .

बाहेरच एक मोठी सुटकेस आणि पर्स पडली होती .

दोघीही बहुधा त्यांच्या बेडरूम मध्ये गप्पा करीत असाव्यात ..

हातातले बर्फीचे खोके टेबलवर ठेऊन तो बेडरूम पाशी गेला आणि हलकेच त्याने दार उघडले ..

आतले दृश्य पाहताच त्याच्या पायाखालची जमीन सरकली ..

आतल्या बेडवर निधी आणि प्रिया पूर्ण नग्नावस्थेत एकमेकींची असोशीने चुंबने घेत होत्या ,त्यांची प्रणय क्रीडा रंगात आली होती .

कसातरी भिंतीचा आधार घेऊन समित मटकन खाली बसला ..

त्याच्यासाठी हे तर सगळे “अतर्क्य “ होते

समाप्त

इतर रसदार पर्याय

शेयर करा

NEW REALESED