Om Mahindre लिखित कादंबरी अघोरी सूड

अघोरी सूड द्वारा Om Mahindre in Marathi Novels
लहानपणी आजोबांनी सांगितलेली गोष्ट. आफ्रिका खंडातील बऱ्याच देशात काळ्या जादूचा उपयोग वर्षानुवर्षे चांगल्या आणि वाईट गोष्ट...
अघोरी सूड द्वारा Om Mahindre in Marathi Novels
थॉमस फार घाबरला होता. त्याने ठरवले कि आता प्रत्येक वेळी शेतावर जाताना आपली शॉटगन बरोबर ठेवायची आणि एखाद्या नोकराला बरोबर...