Abhay Bapat लिखित कादंबरी ब्लॅकमेल

ब्लॅकमेल द्वारा Abhay Bapat in Marathi Novels
ब्लॅकमेल प्रकरण १ “सर, आपल्या रिसेप्शन मधे एक तरुणी आल्ये, तुम्हाला भेटायला. पण ती आपलं नाव सांगायला तयार नाहीये.” सौंम्...
ब्लॅकमेल द्वारा Abhay Bapat in Marathi Novels
प्रकरण २ सकाळी नऊ वाजता पाणिनी आपल्या ऑफिसात आला तेव्हा सौंम्या आणि गती एकमेकांकडे पाहून हसत होत्या.पाणिनी ला काहीतरी सं...
ब्लॅकमेल द्वारा Abhay Bapat in Marathi Novels
प्रकरण 3 पाणिनी डेल्मन हॉटेलच्या रिसेप्शन मधे गेला आणि विचारलं, “ प्रचिती खासनीस नावाने तुमच्याकडे बुकिंग आहे?” “ आहे ७६...
ब्लॅकमेल द्वारा Abhay Bapat in Marathi Novels
प्रकरण ४ पाणिनीने बाहेर जाऊन एक सुटकेस खरेदी केली. नंतर बाहेर फुटपाथ वर एक पुस्तक विक्रेता बसला होता,त्याचे कडून काही पु...
ब्लॅकमेल द्वारा Abhay Bapat in Marathi Novels
प्रकरण ५ प्रचिती ला सूचना देवून पाणिनी ७६७ नंबरच्या खोलीत आला.समिधा ने त्याला विचारलं, “ कितपत संकटात आहे ही पोरगी?” “ स...