श्यामचीं पत्रें - 2 Sane Guruji द्वारा पत्र में मराठी पीडीएफ

श्यामचीं पत्रें - 2

Sane Guruji मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी पत्र

प्रिय वसंतास सप्रेम आशीर्वाद. तूं सेवादलाची लहानशी का होईना शाखा सुरू केलीस, हें वाचून किती तरी आनंद झाला ! तुझ्या पत्राची मी वाटच पहात होतों. परंतु कांही तरी प्रत्यक्ष कार्यास आरंभ केल्याशिवाय उगीच कशाला लिहा पत्र, असें जें तूं मनांत ...अजून वाचा