लाईफझोन (भाग -5) Komal Mankar द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

लाईफझोन (भाग -5)

Komal Mankar द्वारा मराठी कादंबरी भाग

कातरवेळच्या रम्य संध्याकाळी मनात निर्माण झालेल्या वादळाने मला वेडावून घेतलं . का कोण जाणे ? जीवन मरण ह्यातलं गूढ , दोन दिवसाआधी रस्त्याने जाताना वाटेत आमची भेट झाली ती शेवटचीच . नैराश्याच्या गर्देत मी ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय