तुझ्या विना [मराठी नाटक] - भाग ११ Aniket Samudra द्वारा प्रेम कथाएँ में मराठी पीडीएफ

तुझ्या विना [मराठी नाटक] - भाग ११

Aniket Samudra मातृभारती सत्यापित द्वारा मराठी प्रेम कथा

प्रसंग – ९ स्थळ.. केतनचे घर.. केतन सोफ्यावर पुस्तक वाचत बसलेला आहे. खरं तर नुसतच पुस्तक हातात आहे. तेवढ्यात अनु येते. अनुला बघुन केतन उठुन उभा रहातो.(मागुन हृदयाच्या धडधडण्याचा आवाज येत रहातो.) अनु : आई…..sssssकेतन : अनु? आई ...अजून वाचा