माझे आवडते कथाकार --व.पु. काळे ! suresh kulkarni द्वारा जीवनी में मराठी पीडीएफ

माझे आवडते कथाकार --व.पु. काळे !

suresh kulkarni द्वारा मराठी जीवनी

कथा वाचनाच्या घनदाट जंगलातून वाट काढत असताना, वसंत पुरुषोत्तम काळे अर्थात व.पु . नावाचा एक 'कथा'ळ पहाड लागतो. तो पार केल्याशिवाय मराठी कथा वाचनाचा प्रवास संपन्न होत नाही. व.पु.नच्या लेखणीने एक मोठा कालखंड व्यापला आणि गाजवला हि आहे. त्यांचा ...अजून वाचा