भटकंती.. (सुरुवात एका प्रवासाची ) ........ (भाग ६) vinit Dhanawade द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

भटकंती.. (सुरुवात एका प्रवासाची ) ........ (भाग ६)

vinit Dhanawade द्वारा मराठी कादंबरी भाग

आकाशने सांगितल्याप्रमाणे, सगळा ग्रुप एका ठिकाणी येऊन पोहोचला. आजूबाजूला झाडं-झुडुपं होती. फक्त मधेच तेव्हढी जागा रिकामी राहिली होती. तेव्हा सुप्रीला कळलं, आकाशचं बोलणं. आकाशने घड्याळात पाहिलं, दुपारचे ३.३० वाजत होते. चला, पटपट tent लावून घेऊया, नंतर जेवणाची सोय ...अजून वाचा