अव्यक्त (भाग - 4) Komal Mankar द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

अव्यक्त (भाग - 4)

Komal Mankar द्वारा मराठी कादंबरी भाग

" ओहहहहहहह ओओ बाई जरा होता का बाजूला .... रस्ता धरूनच बोलायला जागा सापडते ह्यांना जाणारे जावो ह्यांच्या उरावर लाथा देऊन ..."शांतीने तोंडातला पदराचा गोळा काढत रेवतीला रस्त्याच्या कडेला नेले .दोघीही आज त्या सबजीमंडी मध्ये कितीतरी वर्षांनी भेटल्या ...अजून वाचा