भटकंती.. (सुरुवात एका प्रवासाची ) ........ (भाग १२) Vinit Rajaram Dhanawade द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

भटकंती.. (सुरुवात एका प्रवासाची ) ........ (भाग १२)

Vinit Rajaram Dhanawade द्वारा मराठी कादंबरी भाग

पुढचा दिवस, आकाशचा पाय आता दुखत नव्हता तरी देखील मलमपट्टी तशीच ठेवली होती. त्यामुळे आकाश आतातरी, स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकत होता. जाग आली तसा तो झोपडी बाहेर आला. पाड्यातली बहुतेक मंडळी जंगलात लाकडे गोळा करण्यासाठी निघत होती. आकाशचा ...अजून वाचा