निशांत - 6 Vrishali Gotkhindikar द्वारा सामाजिक कथा मराठी में पीडीएफ

निशांत - 6

Vrishali Gotkhindikar द्वारा मराठी सामाजिक कथा

सकाळी सकाळीच तिचा फोन वाजला. फोनवर अन्वया बोलत होती. बाबांची खुप आठवण येतेय म्हणत होती आजी आजोबा मामा मामी कीती प्रेम करतात ,कीती काळजी घेतात हे सांगत होती. आई तु पण तिकडे ठीक आहेस ना ? स्वतःची काळजी घेते आहेस ना ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय