रुद्रा ! - १ suresh kulkarni द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

रुद्रा ! - १

suresh kulkarni द्वारा मराठी कादंबरी भाग

रात्रीचे अकरा वाजून गेले होते. रहदारीच्या रस्त्यापासून दोन एक किलोमीटर तो एकाकी 'नक्षत्र' नावाचा टुमदार दोनमजली बांगला ऐटीत उभा होता. हमरस्त्यावरून 'नक्षत्र 'कडे जाणाऱ्या वाटेवर दुतर्फा दाट झाडी होती. त्या झाडांच्या पसाऱ्यात लाईटचे खांब हरवल्या सारखे उभे होते. त्यांच्या ...अजून वाचा