प्यार मे.. कधी कधी (भाग-६) Aniket Samudra द्वारा प्रेम कथाएँ में मराठी पीडीएफ

प्यार मे.. कधी कधी (भाग-६)

Aniket Samudra Verified icon द्वारा मराठी प्रेम कथा

टेबलावर ठेवलेलं ऑम्लेट ब्रेड गार होऊन गेलं होतं. खरं तर आई बर्‍याच वेळ माझ्याकडे बघत आहे.. माझ्या लक्षात आलं होतं, पण मला त्या ऑम्लेटमध्ये काडीचाही इंटरेस्ट नव्हता. शेवटी आई टेबलापाशी आलीच.. “का रे? काही खात नाहीस? तब्येत बरी नाही ...अजून वाचा