जयंता - 2 Sane Guruji द्वारा सामाजिक कथा मराठी में पीडीएफ

जयंता - 2

Sane Guruji द्वारा मराठी सामाजिक कथा

“बये, नको जाऊ कामाला. तू घरीच राहा आज. राहतेस का?” लहान बाबू म्हणाला. “जायला हवं मला. कांडण आहे. न जाऊन कसे चालेल? मी दुपारची येऊन जाईन हा. तू पडून राहा. दादाक़डून येताना भात, लोणचे घेऊन येईन. पडून राहा. बाहेर जाऊ ...अजून वाचा

इतर रसदार पर्याय