प्रतिबिंब - 4 Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar द्वारा उपन्यास प्रकरण में मराठी पीडीएफ

प्रतिबिंब - 4

Mrs. Mrinmayee Shirgaonkar द्वारा मराठी कादंबरी भाग

प्रतिबिंब भाग ४ त्या दिवशी वाडा संपूर्ण सजवला होता. नव्यानेच रंगरंगोटी करण्यात आली होती. भाऊसाहेब खुशीत होते. बऱ्याच वर्षांनी वाड्याला नवी मालकीण मिळणार होती. त्यांच्या मुलाची, अप्पासाहेबाची बायको, म्हणजेच, भाऊसाहेबांची सून वयात आली होती. व्याह्यांचा तसा निरोप ...अजून वाचा