तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग ५ Vrushali द्वारा डरावनी कहानी में मराठी पीडीएफ

तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग ५

Vrushali द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

" ये... बस इथे.." गुरुजींच्या आवाजाने त्यांची तन्द्री भंग झाली. चुपचाप आवाज न करता तो गुरुजींनी बोट दाखवलेल्या मृगजीनावर जाऊन बसला. कोणी कोणाशी काहीच बोलत नव्हतं. एक प्रकारची शांतता पूर्ण वातावरणात भिनली होती. गुरुजींच्या अनुयायापैकी कोणीतरी त्याला एका मातीच्या ...अजून वाचा