तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग २० Vrushali द्वारा डरावनी कहानी में मराठी पीडीएफ

तृष्णा अजूनही अतृप्त - भाग २०

Vrushali द्वारा मराठी भयपट गोष्टी

ती पूर्णपणे त्या शक्तीच्या कह्यात होती. ओमच्या सुचनेप्रमाणे अनय भराभर राखेने रिंगण रेखाटत खिडकीजवळ पोचला होता. आत काय चाललंय ते डोकावून पाहण्यासाठी त्याने सहजच खिडकीची काच ढकलली. आत कसल्याशा हवनाची तयारी मांडलेली होती. एक भलामोठा यज्ञ ढणढणत जळत होता. ...अजून वाचा